производството на мляко в ЕС

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

През 2024 г. в Европейския съюз се очаква слаб спад с около 200 хил. тона в производството на сурово мляко до 144,6 млн. тона, се посочва в последния доклад на министерството на селското стопанство на САЩ за млечните продукти „Световните пазари и търговията“, пише sinor.bg.

Експерти на министерството посочват, че скромното увеличение на продуктивността на кравите ще се окаже недостатъчно да компенсира продължаващото намаляване на броя им, а устойчивото понижаване на изкупните цени на млякото от фермерите, съчетани с постоянно растящите производствени разходи, увеличават натиска върху фермерите, особено в големи страни-производителки като Германия, Франция, Испания и Полша.

Въздействието на тези фактори е по-изразено при малките ферми, които нямат възможност да печелят от мащаб и или да договорят добри цени с преработвателите от позиция на организираната сила, за да увеличат конкуренцията сред купувачите на продукцията им.

Производителите се мъчат и със спазването на правилата за околната среда – инициативи като ограниченията, наложени от правителството на Нидерландия върху вредните азотни емисии, и предложената от ирландското правителство схема за доброволни плащания за стимулиране на клането на кравите, допълнително усложняват дейността им.

Очаква се посочените фактори да доведат до поредното окрупняване на пазара и до затваряне на малки ферми. Големите компании обаче вероятно ще увеличат отглежданите животни, допринасяйки за забавяне на темпото на намаляване на брой им в ЕС през 2024 година.