римски меча в израелска пещера

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Четири римски меча, датиращи отпреди 1900 години са открити в почти недостъпна пукнатина в малка скрита пещера в израелския природен резерват Ен Геди в Юдейската пустиня.

Според първоначалните открития, изследователите смятат, че мечовете са били скрити от юдейските бунтовници, след като са били заграбени от римската армия като плячка. От начина, по който са сглобени мечовете, става ясно, че този вид мечове са били използвани редовно от римските войници, разположени в Юдея през римския период.

„Очевидно е, че бунтовниците не са искали да бъдат хванати от римската армия с тези оръжия. Намирането на един меч е рядкост, но на четири? Това е мечта! Разтъркахме си очите, за да повярваме.“, заявиха изследователите от Израелската служба за антики (IAA)

Заедно с добре запазените мечове е открито и оръжие с дръжка, вероятно глава на копие.

Между другото, изследователите случайно се натъкват на мечовете. Те са посетили пещерата по съвсем друга причина. Преди около 50 години върху сталактит, който представлява заострено минерално образувание, висящо от тавана на пещерата е открит фрагмент от мастилен надпис, написан на древен иврит. Писмото принадлежи към периода на Първия храм.

Първото селище в Ен Геди изглежда е било през халколитния период, преди около 5000 години. По това време тук е имало голям храм, който е привличал поклонници от много далеч.

Целта на изследователите е била да заснемат тази много важна част от писмеността, голяма част от която не се вижда с просто око, но докато се намирали на горното ниво на пещерата, д-р Асаф Гайер от катедрата по изучаване на земята на Израел и археология в университета Ариел забелязал в дълбока тясна пукнатина изключително добре запазено оръжие с римски вал.

Дотогава изследователите не бяха открили мечовете, а само няколко парчета дърво, които се оказаха части от ножницата на меча, или иначе казано неговият калъф.

Затова изследователите се върнали и извършили проучване на всички пукнатини в скалата и открили четирите римски меча в почти недостъпна пукнатина в горните части на пещерата. Дължината на остриетата на трите меча била между 60 и 65 см, докато четвъртият меч бил малко по-къс с острие от 45 см.

Сега мечовете са на съхранение в IAA на сигурно място в лаборатория с климатични условия за съхранение и консервация.