риск за соларните паркове

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Екстремното време е нарастващ риск за фотоволтаичните ферми. Подготовката за бъдещето чрез усъвършенствани технологии, използване на данни от нови източници и чрез изграждане на сътрудничества, са жизненоважни. Застрахователи, кредитори, разработчици, изпълнители и производители трябва да си подадат ръце и да се споразумеят за решения на проблема с рисковете от екстремните метеорологични явления.

В свят, който се стреми към преход към възобновяема енергия, слънчевите фотоволтаични инсталации са едни от най-уязвимите видове генерация. Заплаха за тях са горски пожари, бури и урагани, градушки и др.

„Голяма част от фокуса до момента бе върху риска от влиянието на електроенергийните мрежи върху климата, но не и върху рисковете от изменението на климата върху мрежата,“ казва Джъстин Дилейни, изпълнителен директор на застрахователната компания Zurich за Азиатско-тихоокеанския регион.

Но климатът се променя и за съжаление мрежата, базирана на възобновяемо производство, е уязвима към промените. Как да създадем надеждни слънчеви ферми – това беше темата на дискусия, която събра представители на ВЕИ сектора, застрахователното дело и технологичната индустрия в Мелбърн през октомври. Сред експертите е налице пълен консенсус, че трябва да се обърне много повече внимание на надеждността в светлината на нарастващите рискове от времето. Темата ще е важна за всички страни, които се стремят да поставят възобновяемата енергия в центъра на своите планове за енергиен преход.

Най-голямата метеорологична заплаха за фотоволтаичните инсталации е градушката. „Градушката смазва всичко“, казва Андрю Грифитс, вицепрезидент по управлението на глобалните активи в Nextracker. „Това се превърна в нещо като водещ проблем, който индустрията трябва да реши.“

Същевременно някои застрахователи вече отказват да покриват застраховки за градушка или силно ограничават покритието. „От застрахователна гледна точка определено започваме да виждаме разтварянето на същинска пропаст“, казва Пат Бехан от застрахователната корпорация AON.

Застрахователни политики
Екстремни явления като градушки, бури и други метеорологични явления неизбежно ще се случват, вероятно все по-често. Това, от своя страна, ще доведе до по-високи застрахователни премии – които вече застрашават финансовите аспекти на редица фотоволтаични проекти. „Със сигурност виждаме застрахователи, които възприемат по-ограничен подход“, казва Анна Хеджкок, ръководител на отдел „Растеж на портфейла и търговия“ на Engie в Австралия.

„Това е като да търсите застраховка за съществуващо медицинско състояние – което означава, че няма покритие или има само частично здравно [покритие], а след това рискът от празнината се оставя на някой друг, който да се бори,“ коментира Гопинат Говиндрай, управител в строителната компания PCL. Тази пропаст понякога могат да се равнява на стотици милиони долари. Например, слънчева ферма на стойност 300 милиона долара не би могла да покрие щетите си, ако получи покритие срещу градушка само до 20-30 милиона долара.

Някои бизнеси вече мислят сериозно за метеорологични условия и бъдещата защита, но далеч не всички. Саймън Къри, съосновател и главен директор по проекти в компанията за възобновяеми енергийни източници Energy Estate, посочва, че никога не е бил питан от банка относно стратегиите за бъдещето на проектите, които изгражда. Хеджкок отбелязва, че въпреки че глобалният гигант Engie е прекарал много време в разглеждане на климатични модели и данни, въпросната информация не е била екстраполирана, така че да се оценят потенциалните бъдещи рискове за отделните проекти.

Решения
Разбира се, никой не може да контролира времето. Но съществуват редица дизайнерски и оперативни решения, които могат да бъдат приложени, за да се минимизира рискът. Изборът на технологии, предназначени за справяне с определени метеорологични явления и оборудвани с гъвкав софтуер, е нещо, което е „абсолютно решаващо“, според изпълнителния директор на Commonwealth Bank по природните ресурси и енергията – Нийл Фрейзър. „От гледна точка на финансовата възможност бихме предпочели да видим стратегия за смекчаване или минимизиране на риска, отколкото да се налага да предприемем корекции на застраховката“, добавя Фрейзър.

Технологии и сътрудничество
Завъртане

Тази година Nextracker пусна своето решение Hail Pro, което – според компанията – автоматично завърта модулите в оптимизирана, вертикална позиция за прибиране за около 60 секунди в цялата фотоволтаична ферма. Софтуерът може да бъде коригиран въз основа на изискванията на собственика на проекта и вида прогнози за лошо време, които намира за удачни.

Налице са и промени в пазара на слънчеви модули за справяне с рисковете от времето. „Сега вече виждаме по-дебели модули за стъкло, производителите надхвърлят стандартите за изпитване на IEC [Международната електротехническа комисия] за фотоволтаичните модули. Това, според мен, е важно, тъй като виждаме как силните бури водят до по-голям размер на ледените късове при градушка,“ казва Андрю Грифитс от Nextracker.

Метеорологични станции

Наличието на повече метеорологични станции в близост до фотоволтаичните паркове биха били полезни за осигуряване на точност на данните за времето. „Ние ще се групираме около тези райони, всъщност трябва да отидем и да инвестираме колективно в метеорологичните станции, така че да получаваме възможно най-много прогнозни анализи… и това помага и на метните общности,“ казва Саймън Кюри от Energy Estate.

Локалните метеорологични станции са важни, защото има ситуации, при които най-близката станция може да е на повече от 20 километра от PV парка и да прогнозира бури, които всъщност така и не засягат района на инсталацията – но е възможно и обратното, казва Гопинат Говиндрай от PCL.

Самоосигуряване

Самоосигуряването също е възможен път за избягване на рязкото покачване на застрахователните премии. „Въпреки че със сигурност самоосигуряването е една от възможностите, мисля, че това не е много лесно за много разработчици и ми се струва, че наистина застрахователите вече има портфолиото, за да могат да направят това“, казва Анна Хеджкок от Engie.

Обсъждане отрано и открито

Няма лесно решение за рисковете от времето, дори да са внедрени най-модерните технологии. Затова е важно провеждането на откровени дискусии на ранен етап в цялата верига на заинтересованите страни.

Досега дискусиите и отношенията в сектора винаги са били предимно консултативни, казва Пат Бехан от AON. Той смята, че те трябва да станат „по-сътруднически“. Това означава да се предприемат мерки като това да се обяснява на заинтересованите страни как функционират технологични решения като хардуер и софтуер. „Това е работа с финансистите, заемодателите – за да демонстрираме по някакъв начин как работят тези продукти и как действат във връзка един с друг“, каза Бехан.

Сериозността на метеорологичния риск в условията на бързо променящ се климат може да означава и динамична промяна на застрахователните продукти. „Може да изглежда малко по-различно от традиционния застрахователен продукт, но в крайна сметка ще осигури същото ниво на компенсация в крайна сметка,“ добавя той.

Наред с това насърчаването на връзките между застрахователите и производителите и разработчиците на оборудване ще играе ключова роля. Това може да доведе до по-добро използване на важната информация, където и да се намира тя. Застрахователите обичайно разполагат с огромни количества данни от своите глобални практики, а тези данни очертават видовете метеорологични събития и „типичните“ загуби по райони. Тази информация би могла да помогне както на производителите, така и на разработчиците на проекти да вземат по-информирани решения за етапите на разработване на продукта и за проектирането.

Поради съображения за конкуренцията изпълнителите и разработчиците, работещи по PV проекти в една и съща област, рядко си говорят и споделят ценно знание, стана ясно още от дискусията в Мелбърн. Като се има предвид, че метеорологичните явления е най-вероятно да повлияят на всички проекти в дадена област, индустрията има интерес от повече откритост по темата – и стратегиите за смекчаване на рисковете. Това е по-съществено от конкуренцията.

Споделяне на риска
Екстремните метеорологични условия реално засягат всички – мрежови оператори, потребители, инициатори на проекти, застрахователи и кредитори. Въпреки това мнозина смятат, че изпълнителите и собствениците на проекта трябва да поемат цялата тежест на загубите и съответно цялата отговорност за смекчаването на рисковете.

„Има несъответствие поради липсата на справедливо разбиране и разпределение на риска,“ казва каза Гопинат Говиндрай от PCL.

Потребителите – тези, които подписват споразуменията за закупуване на ВЕИ електроенергия – също трябва да развият разбирането си за рисковете. Състезанието за най-ниска цена е важно, но то „подбива“ качеството на проектите. Според специалистите, по-евтиният проект е по-уязвим проект, което в крайна сметка не е в интерес на когото и да е.