https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Над 50 организации от сферите на бизнеса и науката сформираха глобален AI алианс, който има за задача да даде възможност на разработчиците и изследователите да ускорят отговорните иновации в света на изкуствения разум. Цел на обединението е развитието на AI да се форсира в условията на научна издържаност, безопасност, сигурност, разнообразие и икономическа конкурентоспособност.

Глобалният AI алианс има за цел AI технологиите да се използват отговорно и за добро – и по начин, който е прозрачен и широко достъпен, каза Антъни Анунциата, директор на AI Open Innovation в IBM Research, един от участниците в обединението.

Ползи за технологичните лидери и бизнеса

Членовете на AI алианса планират да започнат или доразвият проекти, които отговарят на целите, които ще бъдат от полза за бизнеса и технологичните лидери, по различни начини:

Внедряване на измерители, инструменти и други ресурси, които да дадат възможност за отговорно разработване и използване на изкуствен интелект в глобален мащаб;
Насърчаване на жизнена екосистема за ускоряване на иновациите в AI хардуера;
Разработване на измерители за оценяване на стандарти за пускането на отворени модели и внедряване на моделите в конкретни приложения;
Отговорно развитие на екосистема от модели на отворена основа, която отразява различните съображения за справяне с глобалните предизвикателства.
На фона на новостите около AI технологията Глобалният AI алианс за цел да предоставя и образователни материали, подкрепяйки академичната общност и изследователите, така че бъдещите поколения да могат да допринесат за проектите за разработване на AI модели и инструменти, посочи Анунциата. „Образователното съдържание има важна роля за обществения дискурс, помагайки на политиците да вземат предвид ползите и рисковете, да прецизират решенията и прецизно да регулират изкуствения интелект.“

От съществено значение е AI се разработва открито – тогава повече хора могат да получат достъп до предимствата на технологията, да създават иновативни продукти и да усъвършенстват безопасността, обясни Ник Клег, президент на глобалните въпроси в Meta, която също е съосновател на глобалния алианс. Фактът, че алиансът обединява компании, разработчици и изследователи за споделяне на инструменти и знания, ще помогне на всички да напредват и да изграждат AI системи отговорно, според Клег.

Роля на отворения код

Реално участието на повечето основатели на алианса се основава на досегашни успешни сътрудничества помежду много от членовете на обединението, заяви Йон Стойка, съосновател, изпълнителен председател и президент на платформата за приложения на AI Anyscale.

Особен фокус в работата на сдружението е въздействието, което алиансът може да има върху отворения код за AI. „Вярваме, че разработването на модели с отворен код е най-добрият начин за ускоряване на иновациите, увеличаване на икономическото въздействие, намаляване на икономическото неравенство и постигане на безопасност на изкуствения интелект“, каза Стойка. „Отвореният код ще ни позволи да разработваме модели, които могат да бъдат инспектирани и сертифицирани чрез публични и прозрачни процеси, за разлика от патентованите модели.“

Освен това моделът с отворен код означава, че всеки може да използва или модифицира изходния код. Следователно това ще е от полза за всяка организация, която иска да използва AI, особено за по-малките предприятия с по-малко ресурси от технологичните гиганти.

Тезата бе потвърдена от Джим Землин, изпълнителен директор на фондацията Linux Foundation. Той каза още, че алиансът представлява още един „крайъгълен камък в процеса на предоставяне на открито споделяеми софтуер, данни и други активи, които са от съществено значение за разработването на прозрачен, усъвършенстван и надежден AI“, според блог-публикация на Глобалния AI алианс. „Отворените процеси на сътрудничество и отвореното управление са от съществено значение за тези усилия.“

Как ще работи AI алиансът

През следващите месеци Глобалният AI алианс ще сформира работни групи от свои членове, за да напредне в описаните проектни области, каза Анунциата. Членовете също така ще създадат управителен съвет и комитет за технически надзор, за да установят стандарти и насоки за проекта.

В допълнение към обединяването на разработчици, учени, академици, студенти и бизнес-лидери, фокусирани върху изкуствения разум, AI алиансът планира да участва в съществуващи правителствени, нестопански инициативи и инициативи на гражданското общество, фокусирани върху работата в пространството на AI.

Сред основателите на обединението са AMD, Anyscale, Dell, Hugging Face, IBM, Intel, Meta, ServiceNow, Red Hat, Sony, Кралският колеж в Лондон, Университетът в Нотр Дам, Университетът Йейл, Университетът в Токио, швейцарският технологичен университет ЕТH Цюрих, Университетът в Йерусалим, фондацията Linux Foundation, институтът INSAIT, Университетът за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“ и др.