света лидия

Света Лидия е първата християнка в Европа. Тя била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра. Според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, родом от Лидия. Въпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат “лидийци” доста време след това.

В българската народна традиция думата “Лида” се използва за синоним на “разглезена девойка“. Лидия и Филит били християни и по тази причина били заловени и изправени пред изператора на разпит. По време на разпита императорът не могъл да противоречи на мъдрите отговори на светите мъченици и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. Там ги измъчвали, а след това ги затворили в тъмница. През нощта им се явил ангел, за да им вдъхне смелост.

На другия ден ги измъчвали, като ги потопили в котел, пълен с масло и сяра. Но щом ги потопили, котелът веднага изстинал. Щом научил това, император Адриан пристигнал от Рим, изпълнен с гняв и закани, и заповядал да нагряват котела с масло в продължение на седем дни и после да хвърлят в него светите мъченици.

Но когато ги потопили, те останали цели и невредими.

Посраменият император си тръгнал, а мъчениците започнали да се молят и да благодарят на Бога.

Лидия – има гръцки произход и е име на кралство в древна Месопотамия (1200 – 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез.

Първата жена, наричана Лидия, е съпругата на Филит, но според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка понеже е родена в Лидия.

Храбрият воин Никон бил езичник, но майка му била християнка и искала синът да познае Бог.

По време на битка Никон бил обкръжен и се помолил за спасение. Господ му вдъхнал сила, с която смаял врага.

Никон бил ръкоположен за свещеник, по-късно и за епископ.

Поверени му били 199 иноци, които били обезглавени, а св. Никон оставен жив, за да бъде подложен на жестоки изтезания. Накрая смирено приел своята смърт.

Имен ден празнуват: ЛИДА, ЛИДИЯ


loading...