Свети Боян

Житието на Свети Боян – Енравота, княз Български е повече от интересно. Хан Крум (803 -814 г.), при едно от многото свои нашествия във Византия, взел в плен учения византиец Кинам.

Синът и наследник на хан Крум, хан Омуртаг (816–831 г.), забелязал силното влияние на християнското учение, което Кинам имал върху ханските синове. Омуртаг се опитал да го накара да участва в пренасянето на жертва на идолите. Понеже Кинам категорично отказал да стори това, хвърлили го в затвора за дълги години.

Когато наследникът на Омуртаг се качил на трона, най-малкият му син Маламир (831- 836 г.), по молбата на по-големия си брат, княз Енравота-Боян, извел Кинам от затвора и му го подарил като роб. Скоро обаче княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам.

Като узнал това Маламир опитал да застави брат си да се откаже от „чуждия Бог“. Но князът решително заявил:

Аз се гнуся от езическите идоли и почитам Христа, истинския Бог и никой не ще може да ме отлъчи от любовта ми към Христа!

Тогава Маламир го осъдил на смърт. Преди да бъде посечен, произнесъл вдъхновена пророческа реч:

Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обръща се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!

Княз Енравота-Боян бил убит около 833 година.

Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покръстил целия български народ. Пророчеството на св. мъченик Енравота-Боян, княз български се изпълнило.

В деня, в който отбелязваме Свети Боян, имен ден празнуват: АЛБЕНА, БОИЛ, БОЙКО, БОЙКА, БОЙЧО, БОЮ, БОЯН, БОЯНА


loading...