Гликерия

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Здравето е най-голямото богатство за всеки един от нас. Затова е важно да се грижим за него и да отправяме молитви към Господ, който да ни дарява с безкрайно здраве. Представяме ви една много мощна молитва, която лекува всякакви болести.Казвате веднъж тази молитва и домът ви се изпълва с мир и спокойствие!Всеки от нас иска да живее в дом, пълен с мир и спокойствие. Това обаче не винаги се получава, а дра…May 8 2019skafeto.com

„Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.

Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ, възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.
Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.

Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе
и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето, което Ти даром ми даваше.
Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.
Но Ти не ми зачитай неразумието.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката,
а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.

Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,
повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.
Амин!“Молитва към Иисус за покаяние и освобождениеСпоред много свещеници, хората не знаят как да отхвърлят напълно Сатаната в своите молитви, който вл…May 5 2019skafeto.com