От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обявиха твърдото си намерение да отстояват докрай поставените по време на последния Тристранен съвет искания. Профсъюзът настоява максималната пенсия в страната да бъде увеличена на 1000 лева, при това още от 2018 година. Финансови експерти на синдиката са изчислили, че за тази мярка ще бъдат необходими между 42 и 45 милиона лева. КНСБ разкри, че в момента близо 50 000 българи нямат възможност да получават реалните си пенсионни възнаграждения, заради наложения таван на максималната пенсия, който към днешна дата е 910 лева. Синдикалистите настояват също така от следващата година максималният осигурителен доход да бъде увеличен от 2600 на 3000 лева.

По този начин в бюджета ще влязат допълнително между 76 и 78 милиона лева.

От тази мярка се очакват приходите в бюджета на ДОО да се увеличат с около 250 милиона лева в сравнение с настоящата година, изчислено на база на състоянието от април тази година. КНСБ предлага още минималното дневно обезщетение за безработица да стане 14-15 лева, за да се достигне около 300 лева месечно. За мярката допълнителните разходи са 56 милиона лева. Аргументите на профсъюзите са, че временната, срочната и сезонната заетост стават все по-разпространени в България. Според сегашното законодателство, за да имат достъп до обезщетение за безработица, трябва в последните 12 месеца да си се осигурявал девет последователни месеца. Синдикатът предлага да докажеш 12 месеца осигуряване в последните 24 месеца, като да не е задължително тези 12 месеца да са последователни, тъй като заетите в сезонната работят по пет-шест месеца в годината.


loading...