кредитни преводи

Всички клиентски кредитни преводи в лева в страната ще преминат към нова технология, като времето за постъпване на парите по сметката на получателя се очаква да е в рамките на един час. Това съобщи Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, пред БНТ.

„През следващата година се очаква съществено ускоряване и оптимизиране на платежните процеси у нас. Това е свързано с изпълнението на доста сложни инфраструктурни проекти, в които участва цялата банкова общност, „БОРИКА“ и БНБ, която осъществи необходимите функционални промени в механизма на сетълмент в RINGS“, поясни тя. Нина Стоянова е убедена, че промените в областта на незабавните плащания ще бъдат веднага оценени от потребителите. .„Проектите всъщност са два. Единият е за въвеждане на незабавни плащания в лева, като техническата платформа вече е готова и към момента в нея участват две банки. Очаква се броят на банките-участници в платформата да се увеличи през следващата година. Другият проект за т.нар. „пакетни“ кредитни преводи, ще стартира в началото на 2022 г. и в него ще участват всички банки“, посочи подуправителят на централната банка.

„За първите шест месеца на 2021 г. броят на картовите плащания и плащанията с електронни пари у нас бележат увеличение от около 30% спрямо същия период на миналата година“, каза още Стоянова.

Още от България


loading...