пенсия чужбина
Снимка: Anete Lusina from Pexels

50 162 души у нас вземат пенсия, в която е включен и стаж за работа в чужбина. Техният брой се увеличава през годините, показват данните на НОИ. През 2019 г. такава пенсия са получавали 46 000 души у нас. Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.
В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

Според европейските правила НОИ признава осигурителния стаж на българите, натрупан в страните от ЕС и в държави, с които страната ни има подписани спогодби, но не и осигурителния доход. Доходът има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която се е осигурявал конкретен човек.

При определяне правото на пенсия на хора, имащи стаж и в друга държава членка на ЕС освен в България, НОИ признава тези периоди и ги сумира с натрупаните у нас. След това отпуска пенсия само на базата на стажа и дохода, натрупан у нас.

Най-много са пенсионерите, които са натрупали стаж в Германия – 8527, като в чужбина живеят близо 4000 човека от тях. За работа в Гърция пенсия вземат 7924 души, в Испания – 6846, а в Италия – 5618 човека. Има и такъв, който получава пенсия за стаж в Корея, а други 35 души вземат пенсия за работа в Люксембург.
Български изселници в Турция също получават парите си там със съдействието на НОИ. Такива са 14 076 човека, техните пенсии се отпускат съгласно споразумение между двете страни, което не урежда отношенията в областта на социалното осигуряване между тях, а само начина на изплащане на пенсиите.


loading...