застрашени традиционни сортове лози

Продължава да тече проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интерег V-A Гърция-България 2014-2020 г. Благодарение на него бе осъществено проучване за европейски и световни практики, което предоставя информация относно възможностите за въвеждането на подобни методи и у нас. Документът категорично очертава икономическите ползи и придадената стойност от отглеждането и работата с местни сортове.

Това проучване има пълния потенциал да се превърне в основа за по-находчива и с поглед към бъдещето стратегия за развитие на Сектор вино и в частност на Трансграничния регион България-Гърция. Той е избран именно заради важните си природни ресурси, сред които голям брой защитени природни обекти. Местните сортове лози са разположени от двете страни на границата, като изграждат общи екосистеми, изискващи общи мерки за защита и опазване.

Цялото изследване включва в себе си традиционни, стари и съобразени с нуждите на екосистемите начини за работа с растенията и по-конкретно – с лозите. Всички те бяха разгледани и обсъдени от съвместната група от български и гръцки участници в проведените в рамките на този месец обучения на тема „Внедряване на добри практики на Европейския съюз“. Те се проведоха в новия тренировъчен център на Сдружение „Просперитет и развитие за България“, който се намира в град Благоевград.

Предстои и издаването на Наръчник за устойчиви лозаро-винарски практики, който се позовава на това и всички други направени проучвания, доклади, анализи, стратегии и научни изследвания в областта на опазването на стари местни сортове лози.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

*Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Вижте още:

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лозиМесец октомври започна успешно за Сдружение „Просперитет и развитие за България“ с първите обучения …Oct 23 2019skafeto.com


loading...