базова енергия

Президентът Радев днес похвали досегашното служебно правителство, че се е справило с ценовата криза в енергетиката, но всъщност положението там става все по-критично, предупреждава Сега.

След кратки колебания на стойностите на електроенергийната борса у нас отново чупят рекорди, неудържимо поскъпва и природният газ, а най-лошото е, че „жегата“ не е роден феномен, а е обхванала европейските пазари. „Българската индустрия не може да издържи още дълго време на този ценови натиск“, предупреди днес в отворено писмо БФИЕК – Българската федерация на индустриалните консуматори на еленергия, в която влизат повечето от „китовете“ на националната икономика.

Ето как изглежда ситуацията, описана в тревожното послание на БФИЕК:

Покачващите се цени на енергията поставят индустрията в неблагоприятно положение и затрудняват възстановяването ѝ. Цените на електроенергията както в Европа, така и в България достигат рекордно високи стойности. Средната цена за базов товар в сегмента „ден-напред“ за август е 218,17 лв./MWh – това е почти тройно поскъпване спрямо година по-рано. Цените на природния газ са се увеличили близо 5 пъти за година, което се дължи на повишеното търсене след COVID-19, както и на ниското ниво на запълване на хранилищата в европейски мащаб, което също тласка нагоре цените на тока (синьото гориво все повече се ползва за производство на електроенергия в хода на „Зеления преход“). И въглеродните емисии поскъпват, като през последния месец надвишиха 60 евро/tCO2.

В България все още не е въведен механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии в подкрепа на индустрията, който е широко възприет в множество страни-членки на ЕС, подчертават от БФИЕК.

Само преди месец на пазара на електроенергия при подобни високи ценови равнища редица структуроопределящи енергоинтензивни предприятия временно преустановиха дейността си! Сега сме свидетели на нови рекорди – средната цена на пазара „ден-напред“ е в размер на 335,51 лв./MWh, пишат от федерацията, като изтъкват: „Индустрията се нуждае от предвидима енергетика, за да не изпадне в колапс! Предприятията в БФИЕК са структуроопределящи за националната икономика с висок принос към износа и брутната добавена стойност. Нещо повече, тези енергоинтензивни предприятия стоят в основата на постигането на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика – инициативи, заложени в „Зелената сделка“ на ЕС!“

БФИЕК дава и предложения за смекчаване на ценовия удар:

– незабавно организиране на отделни търгове за продажба на електроенергия на енергоинтензивната индустрия чрез формиране на пазар на едро;
– въвеждане на механизъм за компенсиране на непреките разходи за емисии въглероден диоксид (това е позволена от ЕК помощ при спазване на определени критерии);
– включване на реакция на товара (demand-side response) на потребители, отговарящи на технологичните изисквания, към разпределянето на разполагаем диапазон за вторично регулиране;
– облекчаване на всякакви други тежести в крайната стойност на енергията в съответствие с насоките на ЕК.

Още от България


loading...