Испания енергия от възобновяеми източници

Испания е на път да генерира над половината от енергията си от възобновяеми източници и то още тази година. Това ще е първата от петте най-големи европейски страни, в които търсенето на електроенергия е най-голямо, постигнала това, според прогнозите на Rystad Energy. Предполага се, че това ще се случи още тази година, като производството от възобновяеми източници ще надмине средната стойност от 50%. Страната ще изпревари Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство с този рекорд.

Това не е случайно – Испания е един от дългогодишните лидери в европейския сектор за възобновяеми енергийни източници. Стената инвестира много в слънчеви и вятърни мощности през последните 10 години. Тя беше една от първите, които внедриха наземна вятърна енергия – технология, която сега представлява над 20% от производството на електроенергия в Испания, пише Oilprice.

Огромните инвестиции в слънчеви фотоволтаици също увеличиха капацитета за производството на възобновяема енергия на страната. Хидроенергията, която преди беше най-големият източник на възобновяема енергия в Испания, представлява приблизително 10% от общото й производство към момента.

Наред с това Испания направи много стъпки в намаляването на зависимостта си от изкопаеми горива. В момента природният газ служи като основен източник на производство на енергия от изкопаеми горива в страната, но Испания постигна забележителен напредък в постепенното премахване на зависимостта от въглища. Освен това атомните електроцентрали в страната продължават да осигуряват енергия, като планираното поетапно спиране е планирано за 2035 г.

Въпреки че официалните данни от оператора на испанската преносна система показват, че над 50% от производство на електроенергия е от възобновяеми източници, износът за Франция може да попречи на растежа през 2023 г.

Производството на ядрена енергия във Франция тази година намаля, което я принуди да се обърне към Испания за внос на електроенергия.

Постепенният преход на Испания от вносител към нетен износител на електроенергия превръща страната в ключов играч на световния енергиен пазар.

Прекият резултат от успеха на Испания в областта на възобновяемата енергия са по-ниските потребителски цени. Тази година цените в Испания са значително по-ниски от тези във Франция. Средните цени на електроенергията във Франция са с 34% по-високи от тези в Испания и един от факторите е преходът на Испания към чиста енергия.


loading...