Изберете коя от зелените възможности трябва да се постави на мястото на въпросителния знак.
Въпрос №: 1/30
ID на теста: Прескочи въпросът >>