https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Около генеративния изкуствен интелект се е натрупал толкова много шум, че е неизбежен значителният спад в интереса към AI още през 2024 г. Забавяне в развитието на технологиите също е неизбежно, според наблюдателите на пазара.

През 2024 г. генеративният AI ще преживее „студен душ”, прогнозира анализаторската компания CCS Insight. Прегрятата и нашумяла индустрия ще трябва да премине „проверка на реалността”: интересът към технологията вече е започнал да намалява, докато разходите непрекъснато растат. Исканията за регулиране на AI от всички страни също ще доведат до забавяне в развитието на индустрията.

По-спокойно, изкуствен интелект

AI технологията ще има благоприятен ефект върху икономиката, обществото като цяло и производителността, споделя Бен Ууд, старши анализатор в CCS Insight, пред CNBC. Въпреки това шумът около генеративния AI през 2023 г. е толкова огромен, че има предозиране на интереса, докато са налице много препятствия за преодоляване, за да бъде пуснат на пазара, казва Ууд.

Генеративните AI модели – ChatGPT, Google Bard, Anthropic Claude или Synthesia – разчитат на огромни изчислителни ресурси, за да извършват огромно количество математически операции, благодарение на които дават отговори на (често неуместни) въпроси на хората.

Разработчиците, големи и малки, трябва да закупят специализирани процесори с висока производителност, за да изпълняват AI приложения на тях. В случая на генеративен AI, това обикновено са GPU (графични процесори) и най-вече продуктите на Nvidia. Компании като Amazon, Google, Alibaba, Meta и според слуховете OpenAI в момента разработват свои собствени процесори.

Ууд подчертава огромните разходи за поддръжка на работата на генеративния AI. За компании от мащаба на изброените по-горе това едва ли е голям проблем, но по-малките организации и много разработчици ще открият, че работата с AI надхвърля техните възможности и средства.

Изкуственият интелект не постига маркетинговите резултати, за които се говореше преди. Използването му е ограничено от модела на обучение, а цената и обемът на данните за обучение се увеличават. Но все пак конкретни проблеми могат и трябва да бъдат решени, например прогнозиране на заболявания въз основа на резултатите от ЯМР, коментират специалисти.

Като цяло хайпът и бумът неминуемо са последвани от спад на интереса. AI ще напусне светлината на прожекторите толкова бързо, колкото влезе и това е просто нормалният ход на процеса. Не всеки може да оцелее в кризата, но AI наистина е „играчка на богатите” и ще остане такава в близко бъдеще.

Как да се регулира

Плановете на ЕС за регулиране на AI индустрията също оказват влияние върху прогнозите на CCS Insight. Според анализаторите, въпреки че Европейският съюз първи ще приеме закони за AI, те ще трябва да бъдат пренаписани много пъти, тъй като изкуственият интелект се развива с изпреварващи темпове.

„Законодателството няма да бъде финализирано до края на 2024 г.”, уверен е Ууд. „В резултат на това индустрията ще трябва да направи първите стъпки за саморегулиране”, смята анализаторът.

Генеративният AI вдигна повече шум от всякога тази година, доказвайки, че може да създава ново съдържание, което е неразличимо от човешките творения – било то изображения, текстове на песни или научни статии. Стигаме до точката, в която AI е способен да разработва за секунди концептуални проекти за микрочипове и ходещи роботи.

Нарастваща заплаха

Въпреки че всичко това демонстрира огромния потенциал на AI да ускорява всички процеси, има все повече и повече гласове, критикуващи подобни перспективи – изкуственият интелект заплашва да остави без работа много професионалисти, които са се обучавали в продължение на много години в своята професия. От това се опасяват както самите професионалисти, така и държавните служители, които ще трябва да решат проблема с преквалификацията и намирането на работа на милиони хора.

Това не е единствената заплаха от AI: всеки ден в интернет се публикуват новинарски материали, изцяло генерирани от изкуствения интелект. NewsGuard твърди, че има поне 49 новинарски сайта, чието съдържание е изцяло създадено от AI. В същото време е почти или напълно невъзможно да се разграничат текстове, написани от AI, от човешките. Някои компании (включително OpenAI) се опитаха да пуснат AI текстови детектори и откриха, че те не работят.

На свой ред нарастват възможностите на визуалния генеративен AI, който е в състояние доста ефективно да възпроизвежда материали, неразличими от реални снимки и видеоклипове.