дейта центрове

Въпреки че Google е най-големият корпоративен купувач на възобновяема енергия в света, те също предприемат действия по изменението на климата, като свеждат до минимум количеството енергия, което трябва да използват. „Повече от десетилетие работихме, за да направим нашите дейта центрове максимално енергийно ефективни. Ново проучване потвърди нашите усилия и усилията на други лидери в нашата индустрия. Той установи, че подобренията на ефективността поддържат потреблението на енергия почти равномерно в центровете за данни на света – дори когато търсенето на облачни компютри рязко скочи.“

Новото проучване показва, че докато количеството изчисления, извършени в дейта центрове, се е увеличило с около 550 процента между 2010 г. и 2018 г., количеството консумирана енергия от центровете за данни само е нараснало с шест процента за същия период. Авторите на проучването отбелязват, че тези енергийни резултати надминават всичко, което се наблюдава в други големи сектори на икономиката. В резултат на това, докато центровете за данни сега захранват повече приложения за повече хора от всякога, те все още представляват около 1% от глобалното потребление на електроенергия – същият дял като през 2010 г.

Нещо повече, изследванията последователно показват, че свръхмащабните центрове за данни са много по-енергийно ефективни от по-малките локални сървъри. Това означава, че човек или компания могат незабавно да намалят консумацията на енергия, свързана с тяхното изчисление, просто като преминат към облачен софтуер. Тъй като индустрията на центровете за данни продължава да развива своите операции, тази разлика в ефективността между локалните и облачните изчисления ще продължи да нараства.

Търсене на ефективност

Как центровете за данни изтласкват повече работа от всеки електрон от година на година? За Google отговорът се свежда до неумолимия стремеж за премахване на отпадъците на всяко ниво на нашите операции. Ние създадохме високоефективни тензорни обработващи и екипирахме всички наши центрове за данни с високоефективни сървъри. От 2014 г. дори започнахме да използваме машинно обучение за автоматично оптимизиране на охлаждането в нашите центрове за данни. В същото време сме внедрили интелигентни системи за контрол на температура, осветление и охлаждане, за да намалим допълнително енергията, използвана в нашите центрове за данни.

Нашите усилия дадоха обещаващи резултати: Днес средно за данни центърът на Google е два пъти по-енергоефективен от типичния корпоративен център за данни. И в сравнение с преди пет години, ние доставяме около седем пъти повече изчислителна мощност със същото количество електрическа мощност.

Чрез директен контрол на охлаждането на центъра за данни, нашата система за препоръки, работеща с изкуствен интелект, вече осигурява постоянна икономия на енергия средно около 30 процента. А средната годишна ефективност на използване на електроенергията за нашия световен парк от центрове за данни през 2019 г. достигна нов рекордно ниско ниво от 1.10, в сравнение със средния отрасъл 1.67 – което означава, че центровете за данни на Google използват около шест пъти по-малко режийни разходи за всяка единица ИТ оборудване енергия.

Водене чрез пример

И така, на къде да отидем от тук? Ще продължим да внедряваме нови технологии и да споделяме уроците, които научаваме в процеса, да проектираме възможно най-ефективните дейта центрове и да разкриваме данни за нашия напредък. За да научат нашите потребители за нашите усилия за захранването на интернет, като използваме възможно най-малко енергия и как гарантираме, че енергията, която използваме, е без въглерод.

*Автор: Светослав Тодоров от Optimystica

Вижте още:
Apple, Google и Amazon създават платформа за домашни смарт устройстваApple, Google и Amazon създават обща технологична платформа за домашни смарт устройства, информира А…Dec 19 2019skafeto.com

Това са най-търсените думи от българите в Google за 2019 годинаТрите най-чести комбинации от думи, които са в класацията за най-търсените в търсачката на Google от…Dec 12 2019skafeto.com

Трикове, които да приложите в търсачката на GoogleСлучвало се е интернетът ти внезапно да спре, нали? Значи най-вероятно си имал среща с праисторическ…Oct 22 2019skafeto.com

Човекът, който купи Google.com за 12 долараДенят е 29 септември 2015-а. Санмай Вед се обучавал как работи услугата Google Domains и разбира се,…Oct 8 2019skafeto.com

loading...