https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Съветът на ЕС прие нови правила, които ще улеснят собствениците на електрически автомобили при пътуване из Европа, като същевременно ще спомогнат за намаляване на вредните емисии на парникови газове.

Мощни зарядни устройства ще трябва да бъдат поставени на всеки 60 км по европейските магистрали и да осигуряват възможност за плащане с карта или безконтактно без абонамент.

Новите правила са предназначени да облагодетелстват собствениците на електромобили и микробуси по три начина: те намаляват притесненията относно автономността на електромобилите чрез разширяване на инфраструктурата на станциите за зареждане по главните европейски магистрали; улесняват плащането без приложение или абонамент; предоставят изчерпателна информация за ценообразуване и наличност.

Приетият регламент предвижда инсталиране на бързи зарядни станции с капацитет най-малко 150 kW на всеки 60 км по Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). До 31 декември 2025 г. зарядните станции по най-важните пътища, свързващи големите градове и центрове, трябва да имат общ капацитет от най-малко 400 kW и поне една точка за зареждане с индивидуален капацитет от минимум 150 kW. До края на 2027 г. общата мощност трябва да бъде увеличена до 600 kW.

Някои зарядни станции вече се обявяват като 150 kW, но при зареждане те ограничават мощността. Новите правила ще гарантират поне една точка за бързо зареждане с изходна мощност от 150kW. Някои електрически превозни средства вече могат да използват зарядни устройства с мощност 350 kW и няма съмнение, че в бъдеще „апетитът“ им само ще расте.

За второстепенните TEN-T пътища, които свързват регионите на ЕС с основните, изискванията за капацитет и време за въвеждане на зарядни станции са по-занижени. До 31 декември 2027 г. за 50% от пътищата, които се планира да бъдат разширени до 2030 г., максималното разстояние между бързите зарядни устройства не трябва да надвишава 60 км с обща изходна мощност най-малко 300 kW и да има поне една зарядна станция с капацитет най-малко 150 kW.

До края на 2035 г. тези зарядни станции трябва да увеличат общия си капацитет до 600 kW и да имат поне две точки за зареждане с капацитет от поне 150 kW. Пътища с малко движение или места без социално-икономическо значение могат да бъдат изключени от тези изисквания.

Регламентът също така изисква плащането за таксуване да се извършва с банкови карти или безконтактни устройства без предварителен абонамент. Операторите са длъжни ясно да посочват цените, времето за изчакване и наличността на своите точки за зареждане, като използват „електронни средства“.

В допълнение към електрическите автомобили и микробуси, регламентът също така определя цели за разполагане на точки за зареждане на тежкотоварни електрически превозни средства, включително на морски пристанища и летища, както и зареждане с водород за автомобили и камиони.

Новият регламент е част от т. нар. “Fit for 55” пакет от инициативи, целящ да помогне на ЕС да постигне 55% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г., в сравнение с нивата от 1990 г., и климатична неутралност до 2050 г. Твърди се, че транспортът е отговорен за 25% от емисиите на парникови газове в ЕС, от които 71% идват от използването на пътищата.

Сега, след като регламентът е официално приет от Съвета на ЕС, само няколко формалности го делят от влизане в сила.