https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Манипулациите с фалшифициране на изображения зачестиха, откакто изкуственият интелект навлезе в масова употреба. Инженери от Масачузетския технологичен институт (MIT) предлагат два начина за защита на изображенията от дълбоко фалшифициране и редактиране с помощта на AI.

Задвижваните от AI генератори на изображения Dall-E и Stable Diffusion са само началото на нова ера в обработката на графики. AI може не само да генерира нови изображения, но и да редактира съществуващите с високо качество, оставяйки място за потенциална злоупотреба под формата на дийпфейк (дълбоко фалшифициране).

В отговор на това предизвикателство специалистите от Лабораторията за компютърни науки и изкуствен интелект (CSAIL) към MIT са разработили технология PhotoGuard, която затруднява алгоритмите за изкуствен интелект да променят изображенията. Технологията включва два метода за борба с AI алгоритмите: „енкодер“ и „дифузия“.

Първият метод енкодер добавя скрито представяне на защитеното изображение – технологията променя отделните пиксели в изображението по специален начин и не позволява на AI да разпознае съдържанието на изображението, което означава, че блокира възможността на изкуствения интелект да го редактира.

Вторият, по-усъвършенстван и ресурсоемък метод дифузия маскира едно изображение под друго в “очите” на AI. В резултат на това изкуственият интелект се опитва да промени само картината, която „вижда“, но не докосва оригиналната, и в крайна сметка изображението, което генерира, изглежда нереалистично.