Класическата квантова телепортация предполага паралелно предаване на данни по конвенционални комуникационни канали. Нарича се телепортация, защото квантовата информация изчезва на едно място и като че ли мигновено се появява на друго: една от двете заплетени частици изчезва и нейното квантово състояние се възпроизвежда в друга далечна частица с помощта на обикновена връзка. Оказва се обаче, че телепортацията може да се осъществи без никакви условия, според нови научни изследвания, пише technews.

Теорията за директно телепортиране на квантова информация без пренос на частици или енергия се лансира от физика Хатим Салих от университета в Бристол, Обединеното кралство. Ученият има редица публикации в световни научни списания, а новото му изследване е отразено в сп. „Quantum Science and Technology”. По-рано той предложи протоколи и експерименти, за да докаже съществуването на „контрафактическа комуникация” – връзка, която не може да бъде обяснена от съществуващите практики и теории на конвенционалната и квантовата физика.

Хатим Салих доказва, че двойка заплетени частици е способна моментално да предава квантова информация без „патерици” под формата на обикновени комуникационни канали – той предлага да наречем това явление „контрапортация”. Поне на теория всичко обещава да работи, но ученият се надява да стигне до етапа на експериментална постановка.

„Въпреки че контрапортацията постига крайната цел на телепортацията, а именно безплътно транспортиране [на информация], тя изненадващо прави това без никакви откриваеми носители на информация”, казва физикът. „Ако се приложи контрапортация, ще е необходимо да се изгради напълно нов тип квантов компютър: „необменен”, в който комуникиращите страни не обменят частици”.

Според изчисленията на Салих, двойка свързани частици взаимодействат чрез специален случай на моста Айнщайн-Розен. Това е вариант на червеева дупка или пробив в пространство-времето. Системата за взаимодействие се описва с известни уравнения и има право на съществуване.

Традиционно червеевите дупки се описват от позицията на черни дупки, тъй като са явления от един порядък. Но кой казва, че това са изключително астрофизични обекти? Червеевата дупка в рамките на един квантов компютър може да осигури „връзка без енергия” за пренос на данни между кубити, квантови процесори и клъстери и в мащаба на целия квантов интернет.

„Целта в близкото бъдеще е физически да се изгради такава червеева дупка в лабораторията, която след това да се използва като тестов стенд за конкуриращи се физични теории, дори теории за квантовата гравитация”, споделя ученият и доказва подробно тази възможност в неговата статия.


loading...