квантово телепортиране

Учени от Института по фотонни науки (ICFO) за първи път извършиха квантово телепортиране на информация на големи разстояния. Екипът успешно предаде квантова информация от фотон на фотон на кюбит в твърдо състояние на разстояние от 1 км.

Кюбитът в твърдо състояние се съхранява в мултиплексирана квантова памет, като също така се използва схема за активно предаване, която максимизира скоростта на телепортация.

Архитектурата, използвана в изследването, е съвместима с телекомуникационните канали, което позволява бъдеща интеграция и мащабиране на квантовата комуникация на големи разстояния.

Изследователите използват две експериментални настройки, наречени Алис и Боб, свързани с 1 км оптично влакно, навито на макара, за да емулират физическото разстояние между страните.

Учени постигнаха квантово телепортиране на разстояние от 1 км

В първата настройка, Алис, екипът използва специален кристал, за да създаде два заплетени фотона: първи фотон при 606 nm и втори фотон, наречен празен фотон, съвместим с телекомуникационната инфраструктура.

Веднъж създаден, първият фотон е съхранен в мултиплексирана квантова памет в твърдо състояние, а телекомуникационният фотон, създаден от Алис, е изпратен чрез 1 км оптично влакно до втора експериментална инсталация, наречена Боб.

В тази втора настройка екипът създава трети фотон и кодира квантовия бит, който искат да телепортират. Вторият и третият фотон се намесват един в друг чрез така нареченото измерване на състоянието на Бел, предавайки информацията, кодирана в третия фотон, към първия фотон, който се съхранява в квантовата памет на Алис на разстояние 1 км.

Екипът успява да прехвърли информация между два фотона, които никога преди не са били в контакт, свързвайки се чрез трети фотон, който наистина е „заплетен“ с първия.


loading...