квантов процесор

Японски физици създадоха двукубитов квантов процесор с рекордно висока скорост, според официално съобщение на Националния институт по естествени науки (NINS) в страната.

Процесорът, създаден от екипа на проф. Кенджи Омори, е базиран на атоми на Ридберг. Тези частици играят ролята на кубити – квантови аналози на обикновените битове. По-конкретно, разработката използва атоми рубидий-87, охладени до почти абсолютна нула и разположени на разстояние един микрон един от друг.

Последният електрон на атома се премества на голямо разстояние от ядрото с помощта на специални импулси на лазерно лъчение – ултракъси, но много мощни. Такива импулси прехвърлят съседни атоми в състояние на Ридберг, карат ги да взаимодействат и да участват в изчисляването на логическите операции.

В резултат на това процесорът изразходва само 6,5 наносекунди на операция, което е около сто пъти по-бързо от постигнатото преди това на други квантови компютри, базирани на студени атоми.

Важен фактор е способността на японския процесор да заобиколи някои от ограниченията, които съществуват при квантовите компютри. Точността на изчисленията на квантовите процесори намалява от шума от външната среда и работещия лазер. Но сега една логическа операция се извършва приблизително с два порядъка по-бързо, отколкото възниква шумът при работата на кубитите. На теория това игнорира ефекта на шума върху компютъра.

Според учените, когато бъде усъвършенствана, новата разработка ще доведе до създаване на квантови компютри, способни да извършват стотици милиони операции в секунда.


loading...