ключови тенденции на 5G

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Мрежите от пето поколение (5G) вече проправят пътя към метапространството, е изводът в новия доклад на Ericsson, базиран на най-голямото досега проучване, което шведската компания прави регулярно сред потребителите в световен мащаб. Навлизането на 5G в много части на света преодолява крайъгълния камък от ранни потребители към масово възприемане на технологията, сочи анализът на Ericsson ConsumerLab 5G за идентифициране на ключови тенденции. Докладът подчертава нарастващия ангажимент на потребителите към 5G и техните очаквания от следващото поколение технология.

Наречен “5G: Следващата вълна”, докладът разглежда въздействието, което 5G е имала върху потребителите, които ползват технологията от по-рано, и измерва намерението на абонатите, които все още не ползват 5G, да възприемат технологията, както и техните свързани очаквания. Докладът прогнозира, че поне 30 процента от потребителите на смартфони възнамеряват да се абонират за 5G през следващата година.

В сравнение с потребителите на 4G, потребителите на 5G прекарват средно един час на седмица повече в услуги, свързани с метавселената, като игри във виртуални светове и разширена реалност (AR). Половината от потребителите на 5G, които вече използват услуги, свързани с разширена реалност (XR), вярват, че AR приложенията ще преминат от смартфони към XR хедсети до две години.

Докладът обхваща промените в поведението, предизвикани от обединяването на дигитални услуги в 5G плановете на телеком доставчиците – особено увеличеното използване на подобрено видео и приложения за добавена реалност (AR). Докладът също така разглежда скоростта на масовото възприемане на 5G, дали потребителските изисквания са удовлетворени и свързаните с 5G промени в поведението на смартфоните – и тяхното въздействие върху мрежовия трафик.

„Интересно е да се отбележи, че 5G се очертава като важен инструмент за ранните потребители да възприемат услуги, свързани с метавселената, като общуване, игри и купуване на цифрови артикули в интерактивни 3D платформи за виртуални игри. Времето, прекарано в приложения за добавена реалност от потребителите на 5G също се е удвоило през последните две години“, казва Джасмит Сингх Сети, ръководител на Ericsson ConsumerLab.

Докладът прогнозира, че потребителите на 5G с опит в използването на функционалности за разширена реалност (XR) вероятно ще бъдат първите, които ще прегърнат бъдещите устройства, тъй като са по-позитивни за потенциала на очилата за смесена реалност. Половината от потребителите на 5G, които вече използват услуги, свързани с XR, всяка седмица смятат, че AR приложенията ще преминат от смартфони към XR устройства през следващите две години, в сравнение с една трета от потребителите на 4G, които поддържат това мнение.

“5G: следващата вълна” – шест ключови тенденции

• Възприемането на 5G ще бъде устойчиво на инфлация: Най-малко 510 милиона потребители в 37 пазара вероятно ще приемат 5G през 2023 г.

• Взискателна следваща вълна от потребители: Следващата вълна от 5G потребители има високи очаквания за производителността на 5G, особено мрежовото покритие, в сравнение с ранните потребители, които се интересуват от новите услуги, активирани от 5G.

• Възприемането за наличност на 5G се очертава като нов еталон за удовлетвореност сред потребителите. Географското покритие, покритието на закрито/външно място и покритието на горещите точки на събиране са по-важни за изграждане на възприятие сред потребителите, отколкото покритието на населението.

• 5G увеличава използването на подобрено видео и добавена реалност. През последните две години времето, прекарано в AR приложения от потребителите на 5G, се е удвоило до два часа на седмица.

• Моделите за осигуряване на приходи от 5G ще се развиват: 6 от 10 потребители очакват 5G предложенията да преминат отвъд по-големия обем данни и скорости към персонализирани мрежови възможности при поискване за специфични нужди.

• Възприемането на 5G определя пътя към метавселената. Средно потребителите на 5G вече прекарват един час повече на седмица в услуги, свързани с метапространството, отколкото потребителите на 4G. Те също така ще консумират два часа повече видео съдържание седмично на мобилни устройства, 1,5 часа от които ще бъдат на AR/VR очила до 2025 г.

Повече от 49 000 потребители в 37 държави са интервюирани в изследването на Ericsson ConsumerLab 5G. Обхватът на проучването е представителен за мненията на около 1,7 милиарда потребители по света, включително 430 милиона 5G абонати, подчертават от компанията.


loading...