https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Европейските страни харчат все повече за информационни технологии. Тази година ще бъде преодоляна психологическа бариера, а през следващата година разходите ще продължат да нарастват, според нов доклад на Gartner.

Повече от 1 трилион долара за информационни технологии ще похарчи Европа през 2023 г., сочи прогнозата. Разходите в региона ще продължат да растат и през 2024 г., твърди Gartner. Докладът подчертава устойчивостта на ИТ бюджетите въпреки икономическите трудности.

Обемът на европейския пазар на информационни технологии ще достигне в парично изражение 1,15 трилиона долара през 2024 г. Това е с 9,3% повече от $1,05 трилиона разходи за ИТ, предвидени тази година (ръст от 5,5% спрямо миналата). За сравнение, през 2022 г. Gartner регистрира спад на европейския ИТ пазар: тогава разходите намаляха с 2,2% под 996 милиарда долара.

През 2024 г. анализаторите очакват възходяща динамика във всички сегменти, но най-осезаемо ще се увеличат разходите за софтуер и ИТ услуги – съответно с 14,5% и 11,8% до 241,8 милиарда и 427,35 милиарда долара.

Ръстът на разходите за софтуер се дължи на по-нататъшното въвеждане на облачни технологии, увеличените харчове за киберсигурност и решения с изкуствен интелект, включително генеративни AI системи. Gartner прогнозира, че през следващата година Европа ще похарчи 56 милиарда долара за цифрова сигурност и управление на риска, което е увеличение от 16% в сравнение с 2023 г.

Разходите за устройства, които пострадаха през предходните две години на фона на високата инфлация и намаляващата покупателна способност на потребителите, ще нараснат с 4,6% през 2024 г. до 131,3 милиарда долара. Възстановяването на показателите до нивата от 2021 г. обаче се очаква не по-рано от 2027 г. Сред европейските страни най-ясно изразен ръст на потребителските разходи за ИТ се очаква в Австрия, Ирландия и Финландия.

Секторът на комуникационните услуги в Европа се оценява на около 298 милиарда долара (+4,4%) през следващата година, като разходите за системи за центрове за данни ще възлязат на близо 50 милиарда долара (+8%).

Gartner отбелязва още, че икономически най-зрелите страни в региона – Великобритания, Германия и Франция – ще формират 51% от общите разходи за информационни технологии в Европа през 2024 г. В парично изражение това се оценява на 588 милиарда долара, или с 9,8% повече от прогнозния резултат за 2023 г.

По-рано анализаторите споделиха своите оценки относно глобалните разходи за ИТ. Те трябва да достигнат 5,1 трилиона долара през 2024 г., което е 8% увеличение спрямо очакваните инвестиции през тази година.

Въпреки че генеративният изкуствен интелект (GenAI) все още не е оказал значително влияние върху структурата на разходите, инвестициите в AI технологии подкрепят цялостния растеж на глобалния ИТ пазар, отбелязва изследователската компания.