Приходите от сателитни комуникации и търсенето на сателитен преносен капацитет ще нараснат значително експанзия през следващото десетилетие. Налице са три основни перспективи за растеж на сателитната индустрия: универсален широколентов достъп, мобилност (включително авиационна, морска и сухопътна мобилност) и приложения за отбрана и сигурност, според доклад на Euroconsult за пазара на сателитна свързаност и видео.

Основната тенденция, разкрита в проучването, сочи, че след няколко години на отрицателен растеж, сега приходите от сателитни услуги се очаква да се възстановят в рамките на 2023 г. Пейзажът в света на сателитните комуникации е на прага на „трансформиращо десетилетие“ на растеж.

Над 30% средногодишен растеж

Търсенето на сателитен капацитет ще скочи от 3,6 Tbps през 2022 г. до прогнозните 51 Tbps през 2032 г. Това се равнява на 31% средногодишен темп на растеж, като всички сегменти в сферата на преноса на данни ще се радват на експоненциален ръст през следващите 10 години.

Във финансово изражение се предвижда приходите да нараснат от $108 милиарда през 2023 г. до $123 милиарда до 2032 г. Това се равнява на общо $1,15 трилиона кумулативни приходи през следващото десетилетие.

Постъпленията от фиксирани сателитни услуги също се очаква да се възстановят, тъй като предлагането на глобален сателитен капацитет бързо нараства. В силно конкурентния и все по-фокусиран върху данните пазар вертикалната интеграция ще се окаже от решаващо значение за възвръщането на инвестициите.

Вертикална интеграция

Анализът на Euroconsult сочи още, че през последните години вертикалната интеграция се е разширила, характеризирайки се с придобиването на доставчици на услуги, сателитно производство и инвестиции в потребителски терминали.

Динамиката продължава да набира скорост. В резултат, през последните месеци се наблюдават забележителни консолидации, например сливането Viasat-Inmarsat, което вече приключи, и Eutelsat-OneWeb, за което се очаква скоро да бъде одобрено.

Все по-ниски цени

Новата сателитна технология ще се окаже катализатор за подобрена икономика, според доклада. Навярно ще станем свидетели на все по-ниски цени на преносния капацитет, способност за осигуряване на по-високи скорости за всяко свързано място, както и разширяване на наличността на неограничени планове за данни.

Euroconsult казва, че описаните подобрения ще бъдат от ключово значение за посрещане на нарастващото търсене на сателитен капацитет, особено в сегменти като корпоративни мрежи с облачни приложения и до голяма степен неизползван пазар на наземна мобилност.

Нови сателитни съзвездия

Разрастването съвпада с въвеждането на нови съзвездия в негеостационарна орбита (NGSO), особено в ниската околоземна орбита (LEO), включително Telesat Lightspeed и Amazon Kuiper, заедно с второ поколение сателитни съзвездия за Starlink и OneWeb, както и сателити с много висока пропускателна способност (VHTS) като Viasat-3, Jupiter-3 и Satria-1.

Следователно, според проучването, делът на NGSO в общото предлагане се прогнозира да нарасне от 76% през 2022 г. до над 95% след 2026 г.

„Индустрията на сателитните комуникации се намира в динамична фаза на растеж след значителни инвестиции в сателитна инфраструктура. Това отваря както нови възможности, така и засилена конкуренция. Предстоящата вълна от проекти за изграждане на нова сателитна инфраструктура ще възвести трансформираща ера за сателитните оператори“, казва управляващият консултант на Euroconsult Димитри Букс.

„Ще са нужни стратегии за възстановяване на инвестициите. Това предполага фокусиране върху вертикалната интеграция за оптимизиране на разходите и мащаба, в съчетание с услуги с добавена стойност, които подобряват близостта до клиентите и крайните потребители. Наред с това ще има значение и стремежът към разгръщане на нововъзникващи и бързоразвиващи се пазарни сегменти“, обобщава Букс.


loading...