Google изпълнява таен проект за разработване на генератор на код, базиран на невронна мрежа, който ще може самостоятелно да създава кодове, да ги коригира и актуализира. Проектът е част от по-широката програма за „генеративен интелект“ на компанията за създаване на алгоритми с изкуствен интелект за генериране на изображения, видеоклипове и др.

Според докладите, проектът за генериране на код произхожда от изследователския отдел на Alphabet X под кодовото име Pitchfork. Това лято с проекта са се заели инженери от екипа на Google Labs, ръководен от Оливия Хаталски, която дълги години е служител на подразделението X и е участвала в разработката на Google Glass и няколко други устройства.

Източникът отбелязва, че проектът Pitchfork се изпълнява, за да „научи кода да се пише и пренаписва сам“. Предполага се, че създаденият алгоритъм ще може да научи стилове на програмиране и да пише кодове въз основа на получените знания. Първоначално проектът Pitchfork имаше за задача да създаде инструмент, който може да актуализира кодовата база на езика за програмиране Python до нови версии, без да е необходимо в работата да се включват програмисти.

С течение на времето целите на проекта се изместиха към създаване на система с общо предназначение, която може да намали нуждата хората, които пишат и актуализират код, като същевременно поддържа качеството му. На какъв етап е разработката на генератора на кодове на Google, все още не е известно.


loading...