https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Знаехте ли, че вашият iPhone автоматично запаметява местата, които най-често посещавате? Ако отговорът е не, то днес ще ви разкажем за тази непопулярна опция на Apple, която мнозина не знаят. Става въпрос за тайно меню, което е скрито в настройките на вашият смартфон и може да бъде достъпно само след въвеждане на парола или сканиране на лицето ви.

Менюто „Важни местоположения“ или “Significant Locations”, ако устройството ви е на английски език, може да ви покаже кои и колко са местата, които посещавате най-често.

От Apple използват тази информация, за да ви предостави най-точни данни при използване на приложения като Снимки, Календар, Карти или други. Разбира се, това лесно може да бъде изключено от менюто, ако имате притеснения за начина по който се използват или съхраняват тези данни.

Те са достъпни след влизане в „Настойки“/”Settings”, влизане в менюто „Поверителност и сигурност“/“Privacy & Security”, подменюто „Услуги с местоположение“/”Location Services” и най-долното подменю „Системни услуги“/”System Services”. Най-отдолу ще откриете „Важни местоположения“/”Significant Locations” и от там може да видите посещаваните места или да изключите услугата.