По време на срещата, част от поредицата ESG Connect, участниците обмениха опит и добри бизнес практики за създаване на по-многообразна и включваща среда

25.06.2024 г., София. Темите за многообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI) бяха на фокус във второто издание на ESG Connect – нетуъркинг събитиe на Yettel за обмяна на идеи и успешни бизнес практики. В срещата се включиха бизнес клиенти и партньори на телекома, които представиха своя опит по темата, заедно с добри примери за създаване на среда, в която всеки се чувства приет.

Събитието обърна внимание на все по-важната роля, която принципите за равнопоставеност и включване заемат на национално и европейско ниво в контекста на законодателството. Представените примери показаха как предстоящите регулации в Европейския съюз създават нови изисквания за бизнесите и увеличават отговорността им – не само за хората в организациите, но и по цялата верига на стойността на една компания и общността като цяло. Сред тях са Директивата за достъпност на продуктите и услугите, поставяща акцент върху потребителите, която ще влезе в сила в средата на 2025 г., както и Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта – от началото на 2026 г. В подкрепа на равните права и възможности между половете е предвидената за началото на 2027 г. Директива за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд.

Откриващата сесия, водена от Yettel, показа как компанията прилага DEI принципите, от една страна, през призмата на човешките ресурси, а от друга – през погледа на устойчивото развитие, отвъд границите на компанията. Във фокуса на HR политиките са програмите за включване на хора с увреждания, които телекомът избира да нарича хора с различни възможности – „Рамо до рамо“, увеличаване на броя жени на технологични позиции и провеждане на вътрешни обучения за неосъзнатите предразсъдъци и междупоколенческото многообразие. Ангажиментът на телекома намира измерение и извън пределите на компанията – чрез приобщаваща комуникация с клиентите – онлайн и на живо, както и достъпност на магазините за хора с двигателни затруднения.

В панелната дискусия се включиха представители на IBM България, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lidl България, както и домакините от Yettel. Всяка една от компаниите имаше възможност да разкаже за своите инициативи, с които подпомага многообразието и приемствеността на работното място. От IBM България представиха своите програми за насърчаване на многообразието в екипите чрез увеличаване на жените на технологични и лидерски позиции. Презентацията на Lidl България включваше инициативата за включване на хора от различни етнически групи. А представителите на HPE обърнаха внимание на невродивергентността на работното място и подкрепата за хората, при които умствените процеси и неврологичната система функционират по нетипичен начин.

Сред участниците в ESG Connect бяха още представители от различни компании, сред които PwC България, JTI,  DXC Technology – признак за нарастващото значение на DEI политиките в частния сектор. С тази поредица от събития Yettel се стреми да създава общности от различни компании, които подкрепят устойчивото развитие и споделят своя опит в помощ на онези, които тепърва прилагат ESG практики.