Отличието е за приноса на компанията към декарбонизацията на телекомуникационния сектор и ограничаването на електронните отпадъци в природата

Зелените политики на Yettel донесоха престижно отличие на компанията в конкурса Forbes Business Awards 2024. Телекомът спечели второ място в категорията „Зелена компания на годината“ с програмите си за декарбонизация и намаляване на замърсяването с електронни отпадъци.  Признанието е поредното доказателство за водещата роля на Yettel в прилагането на устойчиви бизнес практики в телекомуникационния сектор. То отразява и мисията на компанията да създава по-зелено бъдеще с грижа за природата, хората и обществото.

В тазгодишното издание на бизнес наградите на сп. Forbes се състезаваха 120 кандидатури от компании, разпределени в 13 категории. Целта на конкурса е да отличи лидерите в различните сфери и да показва добрите примери в бизнеса, насърчавайки отговорното управление и иновациите. Категорията „Зелена компания на годината“, представяща успешните практики за устойчиво развитие, е особено важна днес в контекста на настъпващите климатични промени и ролята на бизнеса да бъде инициатор на положителната промяна.

Програмите на Yettel за оптимално използване на ресурсите и намаляване на негативното въздействие са част от дългосрочния ангажимент на компанията за опазване на околната среда, заложен в стратегията за устойчиво развитие, и в унисон с ценностите на Глобалния договор на ООН, към който Yettel се присъедини като част от PPF Telecom Group през 2023 г. С целите в доклада си компанията насочва усилията си към областите, в които може да окаже най-голямо положително въздействие – ограничаване на въглеродния отпечатък и намаляване на замърсяването с електронните отпадъци.

Захранването на мрежата на Yettel с енергия от възобновяеми източници е най-големият по мащаб, но и по значимост за телекомуникационния сектор у нас, проект на оператора досега. Вече електроенергията, необходима за 85% от потреблението на мрежата и 80% от останалите операции, се осигурява от 123 MW фотоволтаична централа, което ще помогне за спестяването на близо 33 хиляди тона въглеродни емисии на година.

Ограничаването на електронните отпадъци и насърчаването на кръговата икономика е друг важен стълб в политиките на Yettel – компанията се ангажира да предотврати попадането на сметищата на 127 тона електронни отпадъци до 2028 г. Зад тази амбиция стоят програмите на телекома за създаване на отговорно потребителско поведение чрез повишаване на осведомеността и насърчаване на рециклирането като достъпно и лесно решение. За да удължи жизнения цикъл на устройствата, през 2023 г. телекомът въвежда и допълнителна безплатна за клиентите трета година гаранция на смартфони, закупени от Yettel, както и собствен сервизен център. Само за последната година компанията успява да събере с 60% повече стара техника в магазинната си мрежа спрямо 2022 г. и предотвратява попадането на над 28 тона електронни отпадъци на сметището.

Последната инициатива в тази област – „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel”, цели да популяризира  правилното третиране на неработещите устройства, като разказва на потребителите за последствията от замърсяването с електронни отпадъци и им предлага удобен начин да се разделят със старата си техника, в подкрепа на кръговата икономика. От представянето си досега, инсталацията е събрала над 800 кг. електронни отпадъци, достигайки до над 50 000 души с посланията си за отговорна употреба на технологиите. До края на май тя е разположена на паркинга пред Sofia Ring Mall, а следващите месеци ще посети и други локации в София и страната.

 

За Yettel:

Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има има над 1900 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България. 

Като телекомуникационна компания, Yettel вярва, че когато хората са свързани, бизнесът и потребителите могат заедно да изградят по-сигурно и по-чисто бъдеще. Затова, в синхрон с ценностите на компанията, през 2022 година Yettel обяви своята дългосрочна Стратегия за устойчиво развитие. С нея телекомът си поставя ясни и измерими цели в четири ключови области – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност. За отчитането на годишните резултати Yettel следва световно признати стандарти за докладване на Global Reporting Initiative (GRI) (версия 2021).

 

Пълна информация за Стратегията за устойчиво развитие на Yettel, както и годишните доклади е налична на https://www.yettel.bg/bg/sustainability-at-yettel