Напоследък все по-често възникват теории, според които периодът на Средновековието е бил в действителност с почти 300 години по-къс в сравнение с официално приетия съгласно Григорианския календар. Така че годината 2017 в същност е 1720 – т.е. реално ние живеем в 18-я век! Разликата се е получила, тъй като римският император Ото II (третият император на Свещената Римска империя), папа Силвестър II и византийският император Константин VII, управлявали през втората половина на 10-я век, добавили наведнъж цели от 297 години! Това твърдение е на съвременния немски историк Хериберт Илиг, на когото направило впечатление, че обсъждани фалшифицирани документи от епохата на Средновековието са били с по-късна дата от действителната!

Търсейки причината за това Илиг внимателно се запознал с детайлите на т.нар. Грегориански календар, създаден през 1582 година да замени възприетия до този момент Юлиански календар. Така той достига до фактите относно прибавената в края на 10-я век разлика от 297 години, която преизчислява на 313 години, тъй като Юлианската календарна годината се оказала с 11 минути по-дълга от Грегорианската! Като се вземе предвид това уточнение, то сегашната 2017 година е в същност 1704 година – съвсем в началото на 18-я век! Ако се върнем назад във времето, то 611 година би следвало след корекциите да бъде съответно 911, или 914 година! И в двата случая, събитията в този около 300 годишен период като че ли отсъстват! Не е имало основаване на българската държава от хан Аспарух, не е имало Симеон Велики и т.н.! Изглежда, че 300 години от историята ни се губят – това са т.нар. „тъмни векове“!

Следователно, реалното място на тези тъй значими за нас събития трябва да се отместят назад във времето! Някои наши историци също развиват теории, сходни по резултат с теорията на Илиг; според тях, първото българско царство е възникнало не през 681 година, а много по-отдавна – през 165 година! Ясно е обаче, че по този въпрос следва да се дебатира в бъдеще!


loading...