хотелите в Банско

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и нараства с 20.9% спрямо същото тримесечие на 2022 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (57.3%), следван от доходите от пенсии (30.4%) и от самостоятелна заетост (6.2%).

Tова сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през второто тримесечие на 2023 година.

Каква е средната работна заплата в различните области на страната?

Каква средна работна заплата може да очаквате в различните области на страната?

Не е изненада, че най-високата средна работна заплата за второто тримесечие на годината е регистрирана в столицата – 2697 лв. месечно. В топ 10 на най-високите средни брутни заплати влизат още: Област София (1815 лв.), Варна (1790 лв.), Стара Загора (1780 лв.), Враца (1777 лв.), Пловдив (1676 лв.), Русе (1601 лв.), Пазарджик (1596 лв.), Габрово (1592 лв.) и Шумен (1550 лв.).

На другия полюс с най-ниски работни заплати са жителите на Видин (1288 лв.), Кюстендил (1291 лв.), Благоевград (1296 лв.), Силистра (1306 лв.), Хасково (1308 лв.), Смолян (1341 лв.), Монтана (1392 лв.), Добрич (1341 лв.), Сливен (1446 лв.), Кърджали (1450 лв.) и Велико Търново (1454 лв.).

6-тата позиция на Пловдив

От години областта е притегателен център за инвестиции от международни компании, които често сигнализират за нужда от кадри. Преди няколко дни Дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив обяви стотици свободни работни позиции в Пловдив и региона. Търсят се както хора с висше образование и опит в професии като инженер, лекар, мед. сестри, преподаватели, така и хора с по-нисък образователен ценз.

Въпреки това заплатите в тази област са сравнително ниски спрямо тези в други областни градове. За сравнение в столицата средните заплати са с над 1000 лв. по-високи.

През второ тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в „града под тепетата“ се увеличава спрямо първо тримесечие на 2023 г. с 4.4%, като става 1 676 лева, по данни на НСИ.

Най-голямо увеличение на средната месечна заплата е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 9.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8.3% и „Други дейности“ – с 6.8 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Добивна промишленост“ – с 8.0%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 5.8% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 4.4 на сто.


loading...